Amb. Jummy James – Release her Debut Single Titled – Emimimo (Holy Spirit) – [Official Audio]

Amb. Jummy James – Release her Debut Single Titled – Emimimo (Holy Spirit) –  [Official Audio]

Amb. Jummy James – Release her Debut Single Titled – Emimimo (Holy Spirit) – [Official Audio]

PLAY HERE

DOWNLOAD HERE

DOWNLOAD HERE

Amb. Jummy James

Title: Emimimo

Improvise: Emimimo Emimimo oh o o
Iba iba fun eleduwa
Emi olurun Emi Ayo
Emimimo Emimimo
Oh ooooo

Verse1: Emimimo E’ka bo oh
Emi alayo e’kabo o
Emi orun o e’ma k’abo o
Emi orun o Ema k’abo o
Ema ka bo oh(2x)

Verse2: Holy Spirit
You are welcome
Holy spirit
You are welcome

Chant: Baba mi olowogbogboro
Gbanigbani ti’a s’aya ologo imole
Arugbo ojo
Ele ru niyo oh
K’abo k’abo
Iba iba fun eleduwa
K’abo arugbo ojo
Ogbe nu wu dia shola
Alasho f’un f’un
Aja n’oku ti mi gbo ki ji ki ji ooooo…..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *